COVID Omicron Population

PCR-Testen NIET meer geldig zegt de CDC

PCR-testen

CDC : PCR-Testen NIET meer geldig

Men gelooft het nog niet. De media geeft geen aandacht, want het sprookje moet in gang blijven, met name in de Europese landen. De WEF kliek die u belazerd heeft kan niet meer terug want ze weten dat als de leugen uit komt {en die komt sneller dan ze verwacht hadden omdat ze geen geduld hebbben} ze in tribunalen terecht komen.

Als de gevaccineerden binnen twee jaar gaan zien hoeveel doden er al zijn wereldwijd 500.000+ en misschien wel 15+ miljoen mensen met vaccinatieschade tot ernstige blijvende invaliditeit aan toe, zullen ze worden gelyncht.

De CDC zegt PCR-testen sporen het verschil tussen bijvoorbeeld een griep en SARS-COV2 niet op.

Vanaf het begin heb ik het bewijs geleverd dat COVID een oplichterij is. Nu geven officiële instanties het bijna toe, schrijft Jon Rappoport.

Op 29 december kondigde het hoofd van de CDC, Rochelle Walensky, tijdens een persconferentie in het Witte Huis aan dat de PCR-test positief kan uitvallen (wat betekent dat de persoon “geïnfecteerd” is) lang nadat de infectie voorbij is.

Hier is Walensky’s citaat:

“…mensen kunnen tot 12 weken na infectie nog steeds PCR-positief blijven testen lang nadat ze overdraagbaar en infectieus zijn.”

Dat betekent dat in de afgelopen twee jaar MILJOENEN VALSE positieve testresultaten zijn geregistreerd als ECHT.

Als je de implicaties daarvan niet kunt achterhalen, kan ik je niet helpen.

Denk aan de oude Zen Koan: Wat is het geluid van één hand die klapt?

De nieuwe versie is: Wat is het geluid van het Witte Huis perscorps na Walensky’s bekentenis?

En het antwoord is: Niets. Nul. Stilte. En geen verbijsterde stilte. Nee. Onwetende stilte. Uitverkochte stilte.

Geen geschreeuw. Geen ophef. Geen vragen.

“Beste Mr. Smith, Wij van het CDC willen u mededelen dat uw positieve PCR COVID-test, afgenomen in het voorjaar van 2020, misleidend was. Er was geen bewijs dat het betekende dat u besmettelijk was. Daarom was uw isolatie, uw ziekenhuisopname, tijdens welke uw bedrijf sloot en failliet ging, uw vrouw het huis verliet en met de kinderen bij haar moeder ging wonen, uw zakenpartner zelfmoord pleegde – dat alles was onnodig. Dank u voor uw begrip.”

Natuurlijk zullen de blinden die de blinden volgen die Fauci volgen, zeggen: “Maar… maar… de CDC kan niet zo’n grote fout hebben gemaakt… er moet een verklaring voor zijn…” want in juli 2021 werd dit al aangekondigd door de CDC en iedereen keek weg. Ook onze Kamerleden kijken weg  en weten dit niet eens of willen het niet weten want dan stort ook de Klaus Schwab Agenda volledig in elkaar, met alle gevolgen van dien.

PCR-Testen NIET meer geldig

“Super Immuniteit”: Pandemie stort in tot zelfparodie

En ja, er is een verklaring. Het CDC en andere volksgezondheidsbeambten hebben al die tijd geweten dat ze aan het oplichten waren. Een misdaad aan het plegen. Een Nuremberg-type misdaad.

EN

“De derde fase van de studie van Pfizer begon in juli 2020 met een vaccin en een placebogroep, waarbij ongeveer 21.000 mensen betrokken waren. De studie was blind, wat betekent dat de deelnemers niet wisten in welke groep ze zaten. Dit onderzoek zou drie jaar duren tot 2 mei 2023. In plaats daarvan filmde Pfizer slechts twee maanden na ontvangst van de enquêtegegevens een blinde studie.

Dit betekent dat ze alle deelnemers vertelden in welke groep ze zaten en suggereerden dat de placebogroep naar de gevaccineerde groep zou gaan. De overgrote meerderheid van de deelnemers in de placebogroep verhuisde naar de gevaccineerde groep. Na twee maanden was er dus geen controlegroep om de gevaccineerde groep mee te vergelijken en was er geen manier om de veiligheid van het Pfizer-vaccin op lange termijn te beoordelen. Is dit een wetenschappelijke benadering? ”


“The third phase of Pfizer’s study began in July 2020 with a vaccine and a placebo group, involving approximately 21,000 people. The study was blind, meaning that the participants did not know which group they were in. This study was to continue for three years until May 2, 2023.

Instead, just two months after receiving the survey data, Pfizer filmed a blind study. This means that they told all participants which group they were in and suggested that the placebo group move to the vaccinated group. The vast majority of participants in the placebo group moved to the vaccinated group.

Thus, after two months, there was no control group to compare the vaccinated group with, and there was no way to assess the long-term safety of the Pfizer vaccine. Is this a scientific approach? “

:

CDC zegt PCR-Testen NIET meer geldig

Related posts

OVER MIJN LIJK! OPPERHEER Rutte zegt: “Niets is uit te sluiten Wilt u voor uw leven aan een infuus liggen terwijl er hele goede geneesmiddelen zijn.

dezeweek2020

VS Plan om de hele wereld te vaccineren zal in duigen vallen

dezeweek2020

Enkele honderden Deense weeskinderen zijn onbewust gebruikt in door de CIA gesteunde experimenten

dezeweek2020

Leave a Comment