Omicron

Hier zijn mijn tien voorspellingen voor Omicron en het jaar 2022

FAILLIET

Hier zijn mijn tien voorspellingen voor Omicron en het jaar 2022

Scenario VS en Australie en straks Nederland.

Voor ongevaccineerden die geisoleerd gaan worden zullen de criminele overheden hun gang blijven gaan tot de dood erop volgt.

Voor gevaccineerden:
De eerste twee vaccins zullen straks met de eerste booster ongeldig worden
verklaard. Na 3 prikken bent u dan ongevaccineerd

Omikron zal dan een nieuw crimineel #Pfizer vaccin krijgen met het
bestandsdeel Ricine uitermate doeltreffend en binnen 5 jaar dodelijk voor een ieder die doorgaat met junkie te zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO inmiddels zo crimineel als wat
verwacht dat de omikronvariant van het coronavirus zich internationaal zal
verspreiden.Dit zal “ernstige gevolgen” hebben in sommige gebieden, zegt de WHO.

Omicron

De VN-organisatie {ook crimineel} adviseert lidstaten om het vaccinatieproces te versnellen.  Net als met eerdere varianten zullen ingeënte mensen na een infectie met de omikronvariant minder ernstig ziek worden, “verwacht” de WHO.

Omicron werd recent in zuidelijk Afrika ontdekt. Er is nog weinig bekend over de impact. In Zuid-Afrika lijken klachten milder dan bij delta. Harde conclusies  zijn pas na meer onderzoek mogelijk. Later in 2023 tot 2025 volgen Mers en Marburg

Maar eens kijken wie de langste adem heeft

Voorspelling # 1 : De hysterie van de Omicron-variant zal worden gebruikt om ieders vaccinatierecord op nul te zetten, waardoor ze gedwongen worden een hele nieuwe vaccinatieronde tegen deze nieuwe variant te doen.

Degenen die dom genoeg zijn om in de Omicron-variant te springen, zullen kiezen voor een nooit eindigende reeks injecties met spike-eiwit-biowapens die hen uiteindelijk zullen doden.

Voorspelling #2 : De Omicron-hysterie zal worden uitgebuit om agressieve vaccinatievoorschriften te rechtvaardigen en te eisen dat deze “nieuwe noodsituatie” voorrang krijgt boven alle mensenrechten, medische vrijheid en autonomie van het lichaam.

Voorspelling nr. 3 : Hoewel de Omicron-variant tot nu toe alleen is gevonden bij volledig gevaccineerde mensen, zullen de leugenachtige bedrijfsmedia de niet-gevaccineerde mensen de schuld geven van de ontwikkeling ervan.

Voorspelling #4 : De Omicron-variant zal door bedrijfsmedia worden gebruikt als dekmantel om alle sterfgevallen door antilichaamafhankelijke versterking (ADE) veroorzaakt door Covid-vaccins te verklaren. Zelfs als gevaccineerde mensen in grote aantallen sterven, zullen de media de niet-gevaccineerden de schuld geven (zie nr. 3 hierboven) en eisen dat de niet-gevaccineerde mensen volledig worden opgesloten en de toegang tot de samenleving wordt ontzegd.

Omicron 5 t/m 10

Voorspelling #5 : De Omicron Hysteria zal worden gebruikt om te proberen afwijkende meningen te genereren tegen vaccins, regelgeving, staats “autoriteit”, of de criminelen achter gain-of-function-onderzoek zoals Anthony Fauci criminaliseren. Uitingen die hiervan afwijken, worden bestempeld als “gevaar voor de samenleving” en degenen die dergelijke uitingen doen, worden beschuldigd van het doden van mensen.

Voorspelling 6 : De massahysterie aangewakkerd door de journalistiek-terroristische media zal de gouverneurs rechtvaardigen om verdere lockdowns te bevelen, wat zal leiden tot verdere storingen in de toeleveringsketen, producttekorten en prijsinflatie.

Voorspelling # 7 : Als de media erin slagen om de hysterie van Omicron met voldoende geweld aan te wakkeren, zal het worden gebruikt om ofwel de tussentijdse verkiezingen van 2022 te annuleren of om een ​​algemene stemming per post op te roepen, daarbij verwijzend naar de “extreme gevaren” die uitgaan van iedereen die gaat in het openbaar.

Voorspelling # 8 : Elk economisch falen veroorzaakt door het incompetente, criminele Biden-regime zal worden toegeschreven aan Omicron. Deze denkbeeldige “variant” wordt meteen de zondebok voor torenhoge energieprijzen, aanbodknelpunten en lege schappen in supermarkten. De media zullen alles op Omicron duwen, en dan zullen ze Omicron op de niet-gevaccineerde duwen.

Voorspelling # 9 : op een gegeven moment zal ofwel de Omicron-variant of de volgende nepvariant die wordt vrijgegeven worden gebruikt om de verplichte huis-aan-huisvaccinatie in Amerika te rechtvaardigen, samen met de medische ontvoering van iedereen die zich ertegen verzet om ze naar covid-concentratiekampen voor efficiënte uitroeiing. (Deze praktijk is al begonnen in Australië, waar het leger de inheemse bevolking ontvoert en onder schot naar kampen brengt).

Voorspelling #10 : Omicron zal niet de laatste variant zijn die wordt gebruikt om massahysterie en miljarden aan overheidsbetalingen aan Big Pharma te creëren. Deze zwendel zal zich elk jaar of zo herhalen zolang mensen in angst leven en erin meegaan.

Omicron

Related posts

VS Plan om de hele wereld te vaccineren zal in duigen vallen

dezeweek2020

OVER MIJN LIJK! OPPERHEER Rutte zegt: “Niets is uit te sluiten Wilt u voor uw leven aan een infuus liggen terwijl er hele goede geneesmiddelen zijn.

dezeweek2020

BombShell Kennedy jr. Amerikaanse inlichtingendiensten en militairen waren betrokken bij het Wuhan Lab-onderzoek

dezeweek2020

Leave a Comment