DRINGEND: WIE gaat de Amerikaanse soevereiniteit verpletteren KLIK HIER?

Ernst Kuipers: “Begaat de misdaad van het doen gelden van autoriteit onder de “kleur van de wet”,

VOORSPELLING: Autoriteit WHO en #Kartel en Ernst Kuipers #D66

stop de coronawet hier

De 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering (WHASS) zal geen van de volgende belangrijke kwesties behandelen:


MISLUKKING #1: Linguïstische leugens

De 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering zal er niet in slagen overeenstemming te bereiken over de wettelijke definities van woorden en uitdrukkingen die door regeringsfunctionarissen en de media zijn gebruikt om de rechten van mensen over de hele wereld te schenden.

Ze zullen het niet eens worden met een wettelijke definitie van het woord ‘vaccin‘.

Ze zullen ook niet akkoord gaan met een wettelijke definitie van het woord ‘gentherapie‘.

Ze zullen ook geen onderscheid maken tussen de twee termen.

Ze zullen ook niet akkoord gaan met een wettelijke definitie van een van de woorden in de vaak misbruikte uitdrukking “veilig en effectief”.

Ze zullen ook niet akkoord gaan met wettelijke definities voor de termen ‘zaak’ en ‘pandemie’.

Ze zullen ook geen onderscheid maken tussen de wettelijke definities van de uitdrukkingen “stierf met” en “stierf aan” een bepaalde ziekte.

In feite zullen ze zelfs helemaal niet nadenken over de noodzaak van duidelijke definities.

Als je ooit iemand hoort, ziet of leest die een van de bovenstaande woorden of zinsdelen gebruikt en doet alsof hij op welke manier dan ook enige vorm van gezag over jou uitoefent, moet je onmiddellijk weten dat ze tegen je liegen. Ze begaan de misdaad van het doen gelden van autoriteit onder de “kleur van de wet”, simpelweg omdat de woorden die ze gebruiken niet duidelijk zijn gedefinieerd in de wet.

Het eerste artikel van de International Health Regulations is gewijd aan definities van verschillende termen die in dat document worden gebruikt.

Internationale gezondheidsvoorschriften 2005
2,7 MB ∙ PDF-bestand

Lees nu

Titel 42 Sectie 70.1 van de United States Code of Federal Regulations bevat definities met betrekking tot gezondheid (sommige van de genoemde definities zijn absoluut verbazingwekkend).

Geen van deze documenten definieert de woorden en zinnen die zijn gebruikt door overheidsfunctionarissen en de reguliere media om de mensen van de wereld te misleiden.

De 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering zal er niet in slagen deze situatie te verhelpen.


MISLUKKING #2: Biowapens vermomd als “vaccins”

De 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering zal niet ingaan op de tweeledige kwestie of de injecties met “gentherapie” die zich voordoen als “vaccins” al dan niet “veilig en effectief” zijn.

De WHASS zal niet oproepen tot een onderzoek naar fraude en samenspanning in het goedkeuringsproces voor deze injecties.

De WHASS zal geen beroep doen op een retrospectief onderzoek om de impact van deze injecties te evalueren.

De WHASS zal er niet in slagen om een ​​doorlopend onderzoek te doen om de “veiligheid” en “doeltreffendheid” van deze injecties op lange termijn te evalueren.

De WHASS zal niet pleiten voor een doorlopend onderzoek om te evalueren hoe en waarom de medische tegenmaatregelen die door de WHO worden aanbevolen, jammerlijk zijn verlopen en er niet in zijn geslaagd een einde te maken aan de COVID-19-pandemie.

De WHASS zal waarschijnlijk uitgebreid discussiëren over “vaccingelijkheid”. Ze zullen die term gebruiken, maar ik betwijfel ten zeerste of ze die ooit wettelijk zullen definiëren.

Het verbijstert me dat afgevaardigden van landen over de hele wereld naar Genève zullen reizen om te vechten voor hun recht om toegang te krijgen tot meer injecteerbare biologische wapens (“vaccinequity”) om meer mensen in hun thuisland te doden en te verminken. Helaas zullen ze de waanzin van hun eisen niet beseffen.


MISLUKKING #3: Schade veroorzaakt door goedgekeurde behandelingen

De 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering zal er niet in slagen om het totale gebrek aan “veiligheid” en “effectiviteit” van remdesivir, midazolam, het gebruik van ventilatoren en andere officieel goedgekeurde therapieën voor de behandeling van COVID-19 te onderzoeken.

De WHASS zal geen beroep doen op een retrospectief onderzoek om te bepalen of deze behandelingen levens hebben gered of daadwerkelijk hebben bijgedragen aan een toename van het dodental.

Het strekt tot eer dat de WHO het gebruik van remdesivir afraadde. Ze zouden die ene goede beslissing moeten opvolgen en verslag moeten uitbrengen over de schade en dood die remdesivir heeft toegebracht aan patiënten in de landen die het gebruik ervan hebben goedgekeurd en geïmplementeerd.


MISLUKKING #4: verlies van medische rechten en vrijheden

De 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering zal niet ingaan op het misbruik van medische vrijheden in de afgelopen twee en een half jaar.

Patiënten is hun “recht om te proberen” essentiële medicijnen die al tientallen jaren worden gebruikt, ontzegd. Het is aangetoond dat deze medicijnen zeer veilig zijn, maar patiënten over de hele wereld werd de toegang tot deze medicijnen ontzegd en kregen geen geldige reden voor die weigering.

Artsen die hun klinische observaties en jarenlange wijsheid op basis van ervaring gebruikten, mochten de geneeskunde niet naar hun geweten uitoefenen. In feite werden ze mishandeld en gestraft voor hun moed.

De afgevaardigden van de WHASS zullen zeker niet nadenken over ” The People’s Treaty “.


MISLUKKING #5: Mensenrechtenschendingen

De 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering zal niet ingaan op de georganiseerde manier waarop natiestaten de mensenrechten van hun eigen volk de afgelopen tweeënhalf jaar hebben genegeerd en geschonden.

De WHASS zal er niet in slagen om het FAILED-beleid van lockdowns, contacttracering, reisbeperkingen, sociale afstand, maskering, baanverlies als gevolg van injectiemandaten en andere vormen van misbruik die mensen over de hele wereld hebben moeten doorstaan, te bespreken, te debatteren of te onderzoeken.


MISLUKKING #6: het niet erkennen van succes

De 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering zal niet erkennen dat het falen van de WHO om effectieve vroege behandelingen te identificeren een primaire oorzaak van lijden en overlijden als gevolg van COVID-19 was en blijft.

De WHASS zal zelfs de moed en wijsheid van clinici zoals Dr. Shankara Chetty , Dr. Vladimir Zelenko , Dr. George Fareed , Dr. Brian Tyson , de FLCCC , Dr. Peter McCullough en de innovatieve klinische proef METHODOLOGIE van Dr. Richard Vlaming . Deze artsen (en vele anderen) hielpen talloze levens te redden, terwijl het onbeholpen beleid van de WHO ervoor zorgde dat miljoenen mensen nodeloos stierven.


MISLUKKING #7: Aansprakelijkheidsbescherming

De 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering zal er niet in slagen de gevaren en schade aan te pakken die worden veroorzaakt door farmaceutische bedrijven en andere organisaties te beschermen tegen rechtszaken als reactie op de verwondingen die door hun producten worden veroorzaakt.

Als producten zogenaamd ‘veilig en effectief’ zijn, waarom hebben de bedrijven die dergelijke producten produceren dan juridische bescherming nodig tegen claims van letsel en overlijden veroorzaakt door hun producten?


MISLUKKING #8: Onderzoek en gegevensfraude

De 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering zal er niet in slagen de massale corruptie in de wereld van onderzoek, medische literatuur en gegevensverzameling en -rapportage aan te pakken.

De wereldwijde manipulatie van gegevens en beperking van de vrije stroom van informatie met betrekking tot onderzoek en klinische resultaten die zijn ontworpen om in het officiële verhaal te passen, was absoluut gruwelijk.

Het “Trusted News Initiative” en de “Fact Checker” -industrie die het heeft voortgebracht, moeten worden gestopt.

Mensen aanmoedigen om “de wetenschap te vertrouwen” en vervolgens uw sporen uit te wissen door te beweren dat “de wetenschap is veranderd” en de ontkenning van voor de hand liggende waarheden die niet worden ondersteund door duidelijk gemanipuleerde gegevens, heeft er alleen maar toe geleid dat de massa’s wakker worden voor de voor de hand liggende leugens die worden verteld en de misdaden die worden gepleegd onder de mantel van ‘wetenschap’ en ‘het grotere goed’.


MISLUKKING #9: Schendingen van de code van Neurenberg

De 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering zal niet ingaan op de vele schendingen van de Code van Neurenberg die wereldwijd hebben plaatsgevonden.

Miljoenen mensen over de hele wereld zijn gedwongen experimentele gentherapie-injecties te accepteren om hun baan te behouden, te reizen of een opleiding te volgen. Dit zijn allemaal duidelijke schendingen van het verbod van de Neurenbergse code op gedwongen medische experimenten.

Dit zijn misdaden tegen de menselijkheid op monumentale schaal.

De Wereldgezondheidsvergadering zal dag en helemaal niets doen aan deze voortdurende gruwel.


MISLUKKING #10: Oorsprong van SARS-CoV-2

De 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering zal er niet in slagen de olifant in de kamer toe te spreken.

Nat laboratorium? Lab lek? In silico biowapen? Massa moord?

De enige actie die de Wereldgezondheidsvergadering over dit onderwerp zal ondernemen, is waarschijnlijk dezelfde als de actie die het zal ondernemen met betrekking tot alle hierboven genoemde onderwerpen:

Compleet negeren.

Waarop zal de 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering zich waarschijnlijk richten?

Voorlopige agenda van de vijfenzeventigste Wereldgezondheidsvergadering 29 december 2021
262KB (PDF-bestand)

Lees nu

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_40-en.pdf

In plaats van actie te ondernemen die de gezondheid van de wereldbevolking rechtstreeks zou kunnen verbeteren, zal de 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering zich hoogstwaarschijnlijk concentreren op het uitbreiden van hun bureaucratie en het zoeken naar meer geld.

  • De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een “bureau” opgericht dat bekend staat als het “Intergouvernementele Onderhandelingsorgaan” en dat is gericht op het onderhandelen over een ” Verdrag voor Pandemische Preventie, Paraatheid en Reactie “. Ze zullen zich NIET richten op het beschermen van mensenrechten en medische vrijheden. Ze ZULLEN zich richten op het uitbreiden van de wettelijke autoriteit van de WHO over de mensheid.
  • De WHO-werkgroep voor het versterken van de paraatheid en reactie van de WHO op gezondheidsnoodsituaties (WGPR) heeft de opdracht gekregen om de procedures voor het verwerken van wijzigingen in de internationale gezondheidsvoorschriften te herzien . Ze zullen zich ook richten op het uitbreiden van de wettelijke autoriteit van de WHO over de mensheid.
  • De WHO zal hun huidige dictator-generaal herbenoemen voor een nieuwe ambtstermijn van 5 jaar.
  • De WHO zal prijzen uitreiken aan degenen die hun bod hebben gedaan.
  • De WHO zal manieren bespreken om hun financiering en monetaire middelen en macht te vergroten.

Ze zullen deze dingen doen, want dat is wat bureaucratieën doen.

Waar en wanneer vindt de 75e bijeenkomst van de Wereldgezondheidsvergadering plaats?

De vijfenzeventigste Wereldgezondheidsvergadering wordt gehouden in het Palais des Nations in Genève, opent op zondag 22 mei 2022 en sluit uiterlijk op zaterdag 28 mei 2022.

Wat zullen de mensen van de wereld doen als ze het abjecte falen van de Wereldgezondheidsvergadering en de WHO erkennen?

Sommige mensen zijn begonnen hun gevoelens kenbaar te maken!

https://www.bitchute.com/video/0KB49zdHeSOt/

 

https://www.cbsnews.com/news/trump-who-world-health-organization-us-notice-of-withdrawal/

door James Roguski

Het oude systeem brokkelt af en we moeten snel een vervanging bouwen.

Als je genoeg hebt van de overheid, het ziekenhuis, het medisch, farmaceutisch, media-, industrieel complex en je wilt helpen bij het bouwen van een holistisch alternatief voor de WHO, neem dan gerust contact met mij op wanneer je maar wilt.

JamesRoguski.substack.com/about

JamesRoguski.substack.com/archive

+31 – 310-619-3055

Lees ook: https://www.dezeweek.eu/2022/04/23/who-krijgt-alle-macht-boven-die-dan-overheden-sluit-u-aan-wakker-worden-en-ruik-de-vernietiging-van-onze-grondwet/

VOORSPELLING: Autoriteit WHO en #Kartel en Ernst Kuipers #D66

Related posts

BIJLTJESDAG IS ONDERWEG….ELKE DAG KOMT HET DICHTERBIJ……

dezeweek2020

2 NA 12

dezeweek2020

Nieuw wereldwijd vaccinrapportagesysteem om covid-vaccinatieschade en verwondingen op te sporen

dezeweek2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More