WHO GRONDWET OVERNAME en APENPOKKENVIRUS

WHO Grondwet Overname – APENPOKKENVIRUS

Pagina 15 uit Bron: https://www.nti.org/wp-content/uploads/2021/11/NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf

Verschillende deelnemers benadrukten dan ook dat de internationale gemeenschap een meer gecoördineerd internationaal biosurveillancenetwerk nodig heeft, dat ook de sequentiebepaling van het pathogene genoom omvat.


Bij het onderzoeken van ziekte-uitbraken op pandemisch potentieel, identificeerden deelnemers aan de oefening een aantal sleutelindicatoren voor een effectief risicobeoordelingssysteem op basis van biosurveillancegegevens.


De deelnemers benadrukten dat de belangrijkste indicatoren voor het analyseren van het pandemische potentieel van een uitbraak de epidemiologie en de geografische spreiding van de gevallen zijn. Een nieuw virus waarvan wordt vastgesteld dat het NTI Paper 15 www.nti.org Versterking van wereldwijde systemen om biologische dreigingen met grote gevolgen te voorkomen en erop te reageren, die zeer virulent en overdraagbaar zijn – hetzij gebaseerd op directe epidemiologische observaties of andere op bewijs gebaseerde voorspellingen – zal veel aandacht verdienen.


APENPOKKENVIRUS

Het analyseren van aanvullende viruskenmerken zal ook belangrijk zijn. Verandert het virus bijvoorbeeld en/of wijkt het af van eerder gedetecteerde varianten? Een deelnemer merkte op dat het aantal dodelijke slachtoffers geen goede maatstaf zou zijn om in de vroege periode van een pandemie te volgen, omdat het een achterblijvende indicator is in een tijd van exponentiële groei in gevallen.


Deelnemers suggereerden ook dat gezien de sociale, politieke en economische context van het land van herkomst of de eerste detectie kan waardevol zijn voor de risicobeoordeling . Belangrijke factoren zijn onder meer de mate van maatschappelijke openheid van het land en de mate van internationale reizen over de grenzen heen – beide kenmerken die zouden kunnen bijdragen aan een snellere verspreiding. Een andere overweging is de kracht van het  volksgezondheidssysteem van het land en of de bevolking het risico van verspreiding vermindert door NPI’s te gebruiken en massale bijeenkomsten te vermijden. In de opeenvolging van gebeurtenissen na detectie en analyse is de volgende stap waarschuwing,ook nu met een apenpokkenvirus


Alle deelnemers waren het erover eens dat het belangrijkste middel voor internationale waarschuwing voor pandemierisico’s nu aanwezig is: de verklaring van de directeur-generaal van de WHO over een publiek Health Emergency of International Concern (PHEIC)—vereist een ingrijpende hervorming. Een van de tekortkomingen die ze in de huidige PHEIC-aanpak hebben geïdentificeerd, is dat het een binair hulpmiddel is voor een wereld waar pandemische risico’s worden gekenmerkt door verschillende risiconiveaus die in de loop van de tijd evolueren.


De huidige PHEIC-aanpak zorgt ervoor dat risico’s zoals een beperkte regionale ebola-uitbraak kunnen worden gecombineerd met een wereldwijd catastrofale biologische gebeurtenis. Beide zijn zorgwekkend, maar in zeer verschillende mate, en ze rechtvaardigen verschillende reacties. Het binaire karakter van de PHEIC creëert ook onbedoeld prikkels om waarschuwingen uit te stellen.


Als analisten en besluitvormers maar twee keuzes hebben, zullen ze in feite de fout maken aan de kant van zekerheid alvorens een internationaal waarschuwingssysteem te activeren. Deelnemers benadrukten dat een gradueel waarschuwingssysteem voor pandemie – analoog aan graduele systemen die worden gebruikt voor orkanen en andere natuurrampen – aantoonbaar een flexibeler, informatiever en uitvoerbaarder systeem zou bieden voor het communiceren van risico’s zoals het apenpokkenvirus


Op grond van de huidige International Health Regulations (IHR 2005) zou de WHO de bevoegdheid kunnen krijgen om meer gedetailleerde risicobeoordelingen te verstrekken aan lidstaten. Een deelnemer merkte op dat het formeel overschakelen van de WHO PHEIC naar een gradueel systeem een ​​wijziging van de IHR zou kunnen vereisen, wat aanzienlijke politieke uitdagingen zou kunnen opleveren.


De deelnemers aan de oefening merkten op dat, ongeacht de specifieke institutionele regelingen waarvoor gekozen werd: internationale systemen voor detectie, analyse en waarschuwing van pandemieën, deze systemen moeten transparant zijn.


Met name beraadslagingen die momenteel achter gesloten deuren plaatsvinden, bijvoorbeeld het WHO-noodcomité, zouden er baat bij hebben als op zijn minst een externe deskundigengroep de gegevens zou kunnen analyseren en parallel tot conclusies zou kunnen komen. Dit zou ongetwijfeld helpen om officiële bevindingen te valideren en onafhankelijk gewicht toe te kennen, of kan bevindingen in twijfel trekken als ze niet stroken met het beschikbare bewijs. OOK MET HET APENPOKKENVIRUS

APENPOKKENVIRUSWHO Grondwet Overname en APENPOKKENVIRUS

Related posts

Dennennaald Thee

dezeweek2020

VAIDS, AIDS

dezeweek2020

blckbx Today

dezeweek2020

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More