De Europese database (EER en niet-EER landen) van meldingen van vermoedelijke medicijnreacties is EudraVigilance, gecontroleerd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), en zij melden nu 45.316 dodelijke slachtoffers en 4.416.778 gewonden na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

Van het totale aantal geregistreerde letsels is bijna de helft (1.992.940 ) ernstig letsel.